sloganlos


Inleiding:
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop Leading Ladies je persoonsgegevens verzamelt. Hoe hiermee wordt omgegaan en waar jouw gege-vens worden opgeslagen en voor welke doelen. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
 
Leading Ladies:
Leading Ladies, gevestigd aan Zevenheuvelenweg 85E 6571 CJ Berg en Dal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Petra Geutjes is de eigenaar en functionaris gegevensbescherming van Leading Ladies en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Te bereiken via de contactgegevens:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
https://www.leading-ladies.nl
+31638899233
Leading Ladies richt zich op het voorzien van informatie en coaching voor innerlijke en uiterlijke transformatie voor midlife ladies. Leading Ladies biedt expertise op het gebied van de Creatrix® methode, life- en leefstijlcoaching, voeding en hormonen.
 
Welke gegevens:
Leading Ladies verzamelt een aantal persoonsgegevens, welke zijn dat ?
Wanneer je hebt aangemeld voor een workshop, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt gedaan of andere aanvragen doet voor een van onze producten en/of diensten, zal je gevraagd worden om je gegevens in te vullen. Leading Ladies verwerkt middels een intake formulier ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot je gezondheid.
Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf actief aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • email adres
 • telefoonnummer
 • bankrekeningnummer
 • ip adres
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij verwijderen dan deze informatie.
 
Doel persoonsgegevens:
 •  Contact opnemen
Je gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Leading Leadies via de website. In het contactformulier wordt alleen gevraagd om je minimaal benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te bieden, zoals je     
(bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer en voor welke dienst je informatie aanvraagt.
 • Factuurgegevens
 Je gegevens m.b.t. het aangekochte product of dienst, de kosten ervan, je (bedrijfs)naam en adresgegevens worden verzameld en bewaard voor onze administratie. Dit is om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming c.q. ter uitvoering van diensten/overeenkomsten die worden aangegaan.
 
Ontvangers persoonsgegevens:
De gegevens die Leading Ladies ontvangt en verwerkt kunnen ook beheerd worden door:
 • Mijn Domein : De e-mail van Leading Ladies wordt gehost bij Mijn Domein. Als je contact opneemt via het contactformulier of via de e-mail, worden je gegevens opgeslagen op de servers van Mijn Domein.
 • Betalingsverwerker: Bij aankopen via de website van Leading Ladies gebruiken we de door jou aangeleverde gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Bij de betaling wordt je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor d.m.v. een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens worden niet door ons opgeslagen. 
 • Accountant / boekhouder: Je gegevens die op onze facturen staan, geven wij door aan onze accountant of boekhouder.
 • Overige Derden: Leading Ladies verstrekt uitsluitend en alleen met je toestemming gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Cookies of vergelijkbare technieken:
Leading Ladies gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
Op de website van Leading Ladies vind je link(s) naar externe websites. Door op een link te klikken, ga je naar een website buiten Leading Ladies om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst Leading Ladies je door naar de cookie- of privacy verklaring van de betreffende website.
 
Social Media: 
We willen het jou graag zo makkelijk mogelijk maken om content van Leading Ladies te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms heeft Leading Ladies buttons geplaatst:
Facebook
Instagram
LinkedIn
Lees de privacy verklaringen van deze Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.
 
Bewaar termijn: 
Je gegevens worden door Leading Ladies voor langere tijd bewaard, echter nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst/dienst. Hierna worden je gegevens definitief verwijderd, tenzij we op grond van een wettelijke c.q. fiscale regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
Op het moment dat je contact opneemt met Leading Ladies via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je (bedrijfs)naam en je email adres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 
Beveiliging:
Leading Ladies neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er worden van je persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens zijn alleen toegankelijk in de systemen en software van Leading Ladies en beveiligd met een wachtwoord.De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Leading Ladies privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gelijk contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Rechten: 
 • Recht op inzage: je hebt ten alle tijden het recht om je gegevens op te vragen die door Leading Ladies vastgelegd zijn en bewaard worden. 
 • Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet of zijn deze veranderd?Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Leading Ladies.
 • Recht op verwijderen van je gegevens: Wil je niet langer dat je gegevens bij Leading Ladies zijn vastgelegd, dan heb je het recht op het laten verwijderen van je gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht: Als je vindt dat Leading Ladies niet op de juiste manier met je gegevens omgaat, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Recht op overdraagbaarheid: Je kunt bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jezelf of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
 • Recht op bezwaar/stoppen gegevens gebruik: Wil je niet meer dat Leading Ladies je gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van je persoonsgegevens.
Wil je gebruik maken van deze rechten, stuur dan een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij je pasfoto, de strook met nummers onderaan je paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van je privacy. Het streven is om uiterlijk binnen 4 weken te reageren.
 
Plichten: 
Leading Ladies verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten. Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Leading Ladies de betreffende dienst of product niet aanbieden.
Leading Ladies heeft het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist of wanneer het gerechtvaardigd is om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Leading Ladies te beschermen. Daarbij respecteren wij altijd zoveel mogelijk je recht op privacy.
Leading Ladies behoudt het recht om deze privacy verklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leading Ladies

Zevenheuvelenweg 85 E
6571CJ Berg en Dal
KVK 77487710

(06) 38 89 92 33

 

Social Media

fb    insta    linkedin